Wet oneerlijke handelspraktijken

De Wet oneerlijke handelspraktijken beschermt consumenten tegen misleidende of agressieve benadering door verkopers van producten en diensten. Handelspraktijken laten zich in de wet omschrijven als handelingen die rechtstreeks verband houden met promotie voor en de verkoop van producten of diensten aan consumenten.

Oneerlijke handelspraktijk

Voor de toetsing of een handelspraktijk oneerlijk is, wordt de beslissingsbekwaamheid van de ‘gemiddelde consument’ als uitgangspunt genomen. Als de consument een beslissing neemt die hij onder normale omstandigheden, dus zonder misleiding en/of agressieve benadering, niet had genomen is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Het maakt overigens niet uit of er daadwerkelijk een aankoop is gedaan of een overeenkomst is gesloten.

Misleidende en agressieve handelspraktijken

Er is sprake van een agressieve handelspraktijk als een verkoper de consument onder druk een product laat kopen of een dienst doet afnemen. Dit kan door bijvoorbeeld intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding. Bij misleidende handelspraktijken kan er sprake zijn van twee verschillende situaties:

  • Misleidende handeling. Als een verkoper onjuiste informatie verstrekt aan de consument over een product of dienst, die de gemiddelde consument kan misleiden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een misleidende handeling als een verkopende partij ten onrechte vermeldt lid te zijn van bepaalde (branche)organisaties.
  • Misleidende omissie. Als een verkoper niet alle essentiële informatie geeft die voor de gemiddelde consument belangrijk is om een geïnformeerde keuze te maken over een aankoop. Er is bijvoorbeeld sprake van een misleidende omissie als de verkopende partij zonder medeweten van de consument een abonnement afsluit als er in een advertentie alleen sprake is van een proefnummer.

Gevolgen van oneerlijke handelspraktijken

Als er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, heeft de consument het recht om de verkoopovereenkomst te vernietigen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt daarnaast toezicht op naleving van de wet oneerlijke handelspraktijken. Bij overtreding van de wet kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal € 450.000 per overtreding.

Grip op naleving van de Wet oneerlijke handelspraktijken

DMCC ondersteunt organisaties bij de controle, bewaking en naleving van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Uit onze contactanalyses blijkt direct of uw klantcontact in een specifiek kanaal al dan niet voldoet aan de vereisten uit deze wetgeving. Met onze real time dashboards kunt u eenvoudig uw in- en/of externe klantcontactoperaties sturen op non compliance met de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.

Wilt u weten hoe we dit ook voor uw organisatie mogelijk kunnen maken?
Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.

contact