Regels voor energieleveranciers

In de zienswijze staan alle regels over hoe energieleveranciers hun (potentiële) klanten informeren over bijvoorbeeld prijzen en contracten. Maar ook dat een aanbieder een aanbod op maat moet doen. Dat wil zeggen dat hij de consument een concreet aanbod doet, dat is gebaseerd op de persoonlijke situatie van die consument.
Belangrijk is ook dat alle aanbieders een aanbieding op dezelfde manier moeten doen. Zodat een consument verschillende aanbiedingen begrijpt, en goed kan vergelijken. Daarvoor bevat de zienswijze ook een lijst met geharmoniseerde begrippen met uitleg.

Aanbod op Maat geldt voor iedereen

Het Aanbod op Maat geldt voor alle aanbieders. Oók voor ondernemers die niet zelf de vergunninghoudende leverancier zijn, zoals wederverkopers, prijsvergelijkers, energiecollectieven en andere tussenpersonen.

Meerdere verplichtingen energieaanbieders

Naast de zienswijze Informatievoorziening bij Energieverkoop moeten energieaanbieders ook de regels uit de Gas- en Elektriciteitswet 1998 naleven. Branchevereniging Energie-Nederland heeft de praktische implicaties van de wetgeving vastgelegd in een gedragscode.