Klein en groot promotioneel kansspel
De Gedragscode promotionele kansspelen kent een aantal strenge eisen voor de communicatie, frequentie, voorwaarden, prijzen en kosten. De belangrijkste eis is dat bedrijven een kansspel alléén mogen aanbieden ter promotie van een product, dienst of organisatie.

Verder schrijft de gedragscode voor hoe vaak een promotioneel kansspel georganiseerd mag worden. Dit hangt af van de totale prijzenwaarde:

  • Een klein promotioneel kansspel heeft een totale prijzenwaarde van minder dan € 4.500. En mag zo vaak als men wil georganiseerd worden.
  • Een groot promotioneel kansspel heeft een totale prijzenwaarde van meer dan € 4.500. En mag maximaal een keer per jaar georganiseerd worden.

Toezicht op naleving Gedragscode promotionele kansspelen
De Kansspelautoriteit ziet toe op de naleving van de Gedragscode promotionele kansspelen. Een klacht moet wél eerst bij de aanbieder van het spel worden ingediend. De aanbieder moet daarom ook een klachtenprocedure hebben, en ervoor zorgen dat deelnemers een klacht kunnen indienen. Is de klager niet tevreden met de afhandeling? Dan kan de Kansspelautoriteit in actie komen.