Gedragscode promotionele kansspelen
Veel kansspelen zijn verboden, of alleen toegestaan aan enkele vergunninghouders zoals Holland Casino, de Staatsloterij en de Lotto. Toch kunnen ook andere bedrijven via promotionele kansspelen hun producten en diensten onder de aandacht brengen. Daarvoor
heeft de overheid de Gedragscode promotionele kansspelen opgesteld.

Consumentenbescherming
De Wet op de Kansspelen verplicht aanbieders van kansspelen op zorgvuldige wijze vorm te geven aan wervings- en reclameactiviteiten. Belangrijk is dat zij onmatige deelneming tegengaan. Ook is het verplicht om aan te geven of er sprake is van een eenmalige deelneming of een doorlopende deelneming tot wederopzegging. De vergunninghouder heeft dus een zorgplicht naar de consument.

Toezicht Wet op de Kansspelen
De Kansspelautoriteit (KSA) ziet toe op de naleving van de regels in de Wet op de Kansspelen. De Kansspelautoriteit treedt op tegen zowel online aanbieders op de Nederlandse markt als de bevorderaars van de kansspelen, zoals reclamebureaus. Bij overtreding kan de autoriteit bestuurlijke boetes opleggen.