Reclamecode Telemarketing
De Reclamecode Telemarketing geeft een standaard en aanvullende regels voor commerciële telefoongesprekken. Zo moet een telemarketeer duidelijk aangeven namens welke organisatie hij belt. En mag hij geen aanbiedingen doen aan mensen van wie hij vermoedt dat zij onder de 16 jaar zijn.

De code geeft ook aan op welke tijdstippen iemand mag bellen, en hoe het Recht van Verzet aangeboden moet worden. Daarnaast geeft de code handvatten voor het aankondigen van het uitschrijfbandje (IVR) door de telemarketeer.

Gedragscode Telemarketing
De Gedragscode Telemarketing bevat technische standaarden, maar stelt vooral eisen aan de kwaliteit van gesprekken. Zo is het verplicht dat in de opleiding van agents aandacht wordt besteed aan de geldende wet- en regelgeving, en aan het benaderen van mensen die handelings- of wilsonbekwaam blijken te zijn.

Regels gelden voor het hele Nederlandse bedrijfsleven
De verplichtingen van de Reclamecode  Telemarketing gelden voor het hele Nederlandse bellend bedrijfsleven. Zowel adverteerders als callcenters kunnen worden aangesproken als de code wordt overtreden. In dat geval kunnen consumenten een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code. De Gedragscode wordt gehandhaafd door brancheverenigingen DDMA en KSF.