Financials

DMCC ondersteunt organisaties in de financiële sector bij de controle, bewaking en naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming en privacy. Bij onze onderzoeken kijken wij door de bril van de Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Persoonsgegevens en Autoriteit Financiële Markten naar uw praktijk.

Wet- en regelgeving specifiek voor de financiële sector

In de nasleep van de economische crisis staat de financiële sector voor de uitdaging om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Daarnaast houdt de overheid de sector nauwlettend in de gaten. De wetgeving is aangescherpt en het toezicht geïntensiveerd. Een effectief compliance beleid is dan ook cruciaal voor bedrijven in de financiële sector. Enerzijds om te voorkomen dat toezichthouders ingrijpen. Anderzijds om het risico op claims te verlagen en boetes, merk- en reputatieschade te voorkomen.

Risico’s tot een minimum beperken

Om compliance risico’s tot een minimum te beperken zoomen de contactanalyses van DMCC specifiek in op de contactinhoudelijke verplichtingen bij verkoop of promotie van financiële producten en diensten. Voor bedrijven uit de financiële sector doen wij daarnaast compliance audits op locatie van bijvoorbeeld inhouse contact centers, call centers en online marketingbureaus.

De toepasselijke wetgeving en zelfregulering voor klantcontact in de financiële sector:

Grip op compliance

Met DMCC haalt u de expertise in huis om grip en controle te krijgen op naleving van wet- en regelgeving, die specifiek van toepassing is op klantcontactprocessen in de financiële sector. Met ons als partner heeft u managementinformatie omtrent compliance altijd realtime beschikbaar. Essentiele aantoonbare informatie, waarmee u altijd de mate van uw compliance kunt aantonen wanneer een toezichthouder daar inzicht in zou willen verkrijgen. Wij laten u ook exact zien hoe uw organisatie presteert ten opzichte van de markt. Zo heeft u aantoonbaar controle over uw klantcontact en laat u geen kansen onbenut. Dat noemen wij verantwoord ondernemen!

Wilt u weten hoe we dit ook voor uw organisatie mogelijk kunnen maken?
Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.

contact