Uitgebreide informatieplicht
Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht van de verkoper. De verkoper moet de koper in begrijpelijke taal informeren, op een manier die past bij het gebruikte kanaal (telefoon, post of internet). Voor ieder kanaal gelden specifieke verplichtingen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een overzicht van alle verplichtingen.

Schriftelijke bevestiging
Is er een aankoop gedaan of een overeenkomst tot stand gekomen? Dan moet de consument daarvan een schriftelijke bevestiging krijgen. Op een ‘duurzame’ manier, zodat hij het bericht kan opslaan en bewaren, bijvoorbeeld op harde schijf of ander opslagmedium.

Gaat het om telefonische verkoop, dan moet de verkopende partij zijn identiteit en de commerciële intentie van het telefoongesprek aan het begin van elk gesprek duidelijk maken.

Bedenktijd
Bij verkoop op afstand mag de consument, uitzonderingen daargelaten, binnen veertien dagen na ontvangst de koopovereenkomst laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. De verkoper mag hiervoor geen kosten in rekening brengen, behalve verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, moet de verkoper deze na de annulering terugbetalen.

De consument heeft een opzegtermijn van twaalf maanden als de verkoper niet voldoet aan de eerder genoemde informatieplicht. Als de verkoper dit alsnog doet en hij dit kenbaar maakt aan de consument, geldt vanaf dan weer de opzegtermijn van veertien dagen.

Toezicht Verkoop op Afstand
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving van de wetgeving bij verkoop op afstand. Bij overtreding kan de ACM een boete opleggen van maximaal € 900.000 per overtreding.