Verplichtingen
Wil een bedrijf fieldmarketing inzetten? Dan gelden daarvoor verschillende verplichtingen. Zo schrijft de code voor dat een werver duidelijk moet aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten van wie hij vermoedt dat zij onder de 18 jaar zijn.

Voor werven aan de deur gelden bepaalde tijdstippen. Ook meldt de code dat consumenten ‘recht van verzet’ hebben. Zo moet iedere consument zich kunnen vrijwaren van deze vorm van direct marketing. Bijvoorbeeld met de Bel-niet-aan stickers van Kassa en de Consumentenbond.

Onderdeel van de Nederlandse Reclame Code
De Reclamecode Fieldmarketing is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en geldt daarmee voor alle bedrijven in Nederland. Als een organisatie de regels niet naleeft kunnen consumenten én concurrenten een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.