E-mailmarketing
Wilt u e-mail met een commercieel, charitatief of ideëel doel versturen? Dan heeft u vooraf toestemming van de ontvanger nodig. Dit noemen we ook wel opt-in. U moet kunnen bewijzen dat u toestemming heeft gekregen. Het is daarom belangrijk dat uw processen hiervoor zijn ingericht.

Dit zegt de Telecommunicatiewet over e-mail:

  • Voor het verzenden van commerciële e-mail is toestemming nodig.
  • Voor e-mail naar uw klanten of relaties gelden andere voorwaarden.
  • Elke geadresseerde mag zich verzetten tegen verder gebruik van zijn e-mailadres.
  • De regels gelden zowel voor zakelijke als niet-zakelijke e-mailadressen.

Telemarketing
Wilt u mensen bellen met een commercieel, charitatief of ideëel doel? Dan is vooraf géén toestemming vereist. Natuurlijke personen mag u ongevraagd per telefoon benaderen, tenzij zij hebben aangegeven dat zij dit niet willen. Telemarketing is dus opt-out.

Mensen die zijn opgenomen in het Bel-me-niet Register mogen niet worden gebeld. Tenzij zij hebben aangegeven dat úw organisatie wel mag bellen. Het gaat dan om gevraagde communicatie.

Dit zegt de Telecommunicatiewet over telemarketing naar natuurlijke personen:

  • Voorafgaand aan een telemarketingcampagne moeten belbestanden worden ontdubbeld met het Bel-me-niet Register en de Recht van verzet-lijst van uw organisatie.
  • U moet in ieder gesprek wijzen op het Bel-me-niet-register en het recht van verzet. En de mogelijkheid tot inschrijving bieden.
  • U moet de inschrijving in de Recht van verzet-lijst verzorgen.

Cookies
Wilt u cookies kunnen plaatsen en uitlezen op de haar apparatuur van een bezoeker van uw website (de gebruiker)? Dan is hiervoor vóóraf toestemming van de gebruiker nodig. Dit is dus opt-in.

Dit zegt de Telecommunicatiewet over cookies:

  • Een gebruiker moet duidelijk, volledig en gebruikersvriendelijk worden geïnformeerd over het gebruik van cookies.
  • De website is verplicht te vermelden met welk doel een cookie wordt geplaatst of gelezen.
  • De website moet toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Deze toestemming mag ook worden afgeleid uit handelingen, zoals het doorsurfen nadat een bezoeker geïnformeerd is over cookies. Zolang de bezoeker maar begrijpt dat hij met die handeling instemt met cookies.

Verzenders zijn verantwoordelijk
De verplichtingen uit de Telecommunicatiewet gelden voor alle verzenders. Bij e-mailmarketing en cookies zijn dat adverteerders, maar ook e-mailverzenders, affiliate netwerken en publishers. Bij telemarketing zijn dat zowel adverteerders als callcenters. Alle partijen kunnen door de toezichthouder worden aangesproken en beboet als de wetgeving wordt overtreden. Boetes lopen op tot maximaal € 900.000,- per overtreding.