Zorgvuldige advisering
Consumenten kunnen zich vaak moeilijk een beeld vormen van de verschillende financiële producten en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Banken moeten hen daarom goed en zorgvuldig adviseren. Zo zegt de Wft dat de informatie die een financiële onderneming verstrekt correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn. Maar de informatie moet ook evenwichtig zijn: met relevante voor- én nadelen en de risico’s van het product.

Wft-vakbekwaamheid
Financiële dienstverleners zijn ook wettelijk verplicht de vakbekwaamheid van hun medewerkers aan te tonen en borgen. Dat geldt ook voor medewerkers die externe klantcontacten verzorgen. Zo moeten bijvoorbeeld de verkopers van goederen op afbetaling voldoen aan informatievereisten, en in uitzonderlijke gevallen over vakbekwaamheidsdiploma’s beschikken.