Ga naar de inhoud

Privacy & security voor het gemeentelijk klant contactcentrum

Een goede klantenservice of servicecenter is een visitekaartje van een organisatie. Goed getrainde medewerkers kunnen vragen en klachten kundig afhandelen. Oók de lastige vragen over privacy.

 

Aan de hand van voorbeelden behandelt deze e-learning de basisbegrippen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de situaties waarbij klantenservicemedewerkers met privacyvraagstukken in aanraking kunnen komen. Via animaties en praktijkcases komt de theorie tot leven en verwerft u informatie die direct toepasbaar is in de praktijk.

Ronalda van Roekel
Karlijn Terheijden
Jitty van Doodewaerd

Neemt u de privacy van uw burgers écht serieus?

Onze e-learning gaat in op de privacywet en hoe de AVG zich verhoudt tot de wet BRP

Gratis versie aanvragen

E-learning

Wat ga ik leren tijdens deze training?

WWJZ legt de basisregels voor privacy uit in makkelijke taal. Onze e-learning vertaalt de juridische theorie naar de praktijk van de klantenservicemedewerker.

We geven antwoord op vragen als:

 • Wat houdt de privacywet nu eigenlijk in en wat betekent dat voor de gemeente?
 • In welke AVG rol verwerk ik persoonsgegevens?
 • Hoe verhoudt de AVG zich tot de BRP?
 • Hoe ziet een goede opt-in eruit?
 • Wat moet ik doen bij een inzageverzoek?
 • Wat is een datalek?
 • Hoe herken ik een phishing mail?
DMCC Group - Audits

Modules

Het programma bestaat uit biedt verschillende modules die medewerkers apart kunnen volgen:

 • Privacy algemeen
 • Privacy in de praktijk
 • Verplichtingen uit de AVG
 • Verwerking van persoonsgegevens door gemeenten
 • Wet Basis Registratie Personen
 • Rechten van betrokkenen
 • Meldplicht datalekken
 • Phishing
DMCC Group - Training

Praktisch & laagdrempelig

Voorkomen is beter dan genezen, zorg ervoor dat u beschikt over aantoonbare kennis van de huidige wet- en regelgeving. Zo beschermt u het kostbare vertrouwen dat u van uw klanten krijgt.

 • Altijd up-to-date
 • Uw medewerkers aantoonbaar getraind
 • Opgezet vanuit praktijkervaring
 • Optioneel inclusief kennistoetsen
 • Eenvoudig beheer op het Weetwatjezegt LMS

De WWJZ programma’s worden al veelvuldig ingezet voor het trainen van agents, wervers en klantenservicemedewerkers of om het algemene privacy bewustzijn op de werkvloer  te verhogen.

O nee, wij hebben te maken met een datalek! Wat moet ik nu doen?
Jitty van Doodewaerd
Hoe te handelen bij een datalek leggen wij u op een begrijpelijke manier uit in onze privacy trainingen.
Welke informatieverplichtingen gelden er voor telefonische verkoop?
Jitty van Doodewaerd
Wij leggen de basisregels voor telemarketing gemakkelijk uit en vertalen de juridische theorie naar de praktijk.

Voldoende kennis van wet- en regelgeving?

Met onze e-learning en training leggen wij wet- en regelgeving voor privacy en consumentenbescherming op een begrijpelijke en praktische manier uit.

Vraag de gratis versie aan

Het kennisniveau over privacy verhogen?

Bespreek de mogelijkheden voor uw organisatie.

Neem contact op